Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SILKO s.r.o., se sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava, IČ: 60755075 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19634 (dále jen „SILKO“) klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. SILKO zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti SILKO, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti SILKO dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejně).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení je nutný jeho souhlas ke zpracování osobních údajů za tímto účelem. Na základě souhlasu pak může SILKO zpracovávat jím poskytnuté osobní údaje a to minimálně v rozsahu emailové adresy. V případě poskytnutí dalších jeho osobních údajů budou zpracovávány i tyto. Obsah newsletteru a další obchodní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které SILKO zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru. Souhlas je udělen na dobu 10 let a souhlas lze kdykoliv odvolat.

Osobní údaje návštěvníka začne SILKO zpracovávat až poté, co návštěvník udělí svůj souhlas v příslušném formuláři pro zasílání obchodních sdělení, případně při registraci nebo objednávce, uvede své údaje a následně dokončí proces kliknutím na odkaz zaslaný na dotyčnou e-mailovou adresu. Nebude-li tímto způsobem přihlášení k odběru obchodních sdělení dokončeno, veškeré zadané údaje budou vymazány.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu (souhlas je zcela dobrovolný) nebo po dobu maximálně 10 let od udělení souhlasu.

Zrušit souhlas se zpracováváním osobních údajů lze zasláním zprávy na adresu svoboda@silko-ji.cz, nebo písemně či osobně doručit na adresu: SILKO s.r.o., Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i společnost Frogi Design s.r.o., která nám pomáhá s rozesíláním elektronické pošty a je dodavatelem webového řešení.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTÍ S VYŘIZOVÁNÍM DOTAZŮ A POPTÁVEK

Pro zodpovězení dotazů, zaslání kalkulací a vyřízení požadavků adresovaných společnosti SILKO bude společnost SILKO zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost SILKO zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje k jinému účelu (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti SILKO). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti SILKO dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost SILKO nebyla schopna dotaz, poptávku či požadavek vyřídit, a proto není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK

Cookie soubory používá společnost SILKO pro zlepšení uživatelského zážitku webových stránek, vyhodnocování návštěvnosti a optimalizaci marketingu. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče.

 

DALŠÍ SLUŽBY, KTERÉ POUŽÍVÁME NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost SILKO následující služby:

Google Analytics, Google AdWords – provozováno společností Google LLC, sídlo 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti SILKO vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

 

VAŠE PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů vzít tento souhlas kdykoliv zpět
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností SILKO či v případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na společnost SILKO jakýmikoli prostředky.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 1.5.2018.