Patchmatic

Vysprávky výtluků penetrační metodou

Jednou z technologií, kterou se naše firma zabývá, jsou vysprávky vozovek penetračním způsobem soupravou rakouského výrobce Strassmayr PATCHMATIC STM 1008. Stroj je určen pro provádění provozně jednoduché technologie oprav výtluků, povrchových poškození krytů vozovek (trhliny, vytlačená místa), opravy krytů vozovek po předchozích překopech a prořezech, opravu větších trhlin apod.

Zmíněné operace lze podle potřeby volit i jednotlivě a nezávisle na sobě v různých kombinacích. Velice se v praxi osvědčilo sloučit technologii SLURRY SEAL a PATCHMATIC a vytvořit tak na vozovce za velice výhodných cenových podmínek nový povrch (novou obrusnou vrtsvu) na dříve již opotřebované komunikaci. Před provedením technologie SLURRY SEAL je však nutné provést odmetení nebo odsátí uvolněných drtí po vysprávkách soupravou PATCHMATIC.


slip beautystic.com victorian ball gowns
how can i invest in sex doll?
waterproof ability is definitely the good thing about best swiss fake watches.